• info@rsplus.cz

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO DIVÁKA RALLY

Bezpečnostní desatero je stručným souhrnem MÍST, ze kterých diváci NEMOHOU bezpečně sledovat rally a kde se vystavují přímému ohrožení. Místa, kde DIVÁCI v žádném případě NEMOHOU BÝT (obecná pravidla):

1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Stát lze teprve za nimi (při pohledu od trati rychlostní zkoušky).
2. V únikových zónách a uvnitř míst vytyčených hradící páskou. V těchto místech nesmí stát ani kameramani a fotografové!
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem a podobně).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo a podobně).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček.
8. V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů.
10. V bezprostřední blízkosti trati rychlostní zkoušky.

PROTO JE POTŘEBA, ABYSTE...
...DÁVALI POZOR
...OČEKÁVALI NEOČEKÁVANÉ
...SE ZDRŽOVALI JEN V MÍSTECH URČENÝCH PRO DIVÁKY
...SI UVĚDOMILI, ŽE PŘI RALLY SE MŮŽE STÁT COKOLIV
...VŽDY POSLOUCHALI POKYNY TRAŤOVÝCH KOMISAŘŮ
§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)
KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ŠKODÁM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU, NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.
Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 – Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že: „…v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR